This job has expired

Engineer (ดูระบบ ISO 9001)

【Ryoei Metals Thailand co., Ltd. 】We are seeking QA/QA Engineer! เรากำลังมองหาผู้ที่จะร่วมเดินทางไปกับเรา.

28,000 ~ 40,000 บาท/เดือน

・ประสานงานกำหนดแผนงานดำเนินการและติดตามการดำเนินงานภายในและภายนอกองค์กรตามข้อกำหนดและระบบการผลิตของ ISO / IATF 16949
・ปรับปรุงและกำหนดระบบสำหรับเอกสารการควบคุมและบันทึกคุณภาพตามข้อกำหนด
・ประสานงานแผนกตรวจสอบภายในปัญหาภายนอกและแนวทางการแก้ไข
・ให้คำปรึกษาและประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพื่อพัฒนาความรู้ในบริษัท ฯ
・วางแผนและดำเนินการตรวจติดตามภายในและประชุมทบทวนฝ่ายบริหารตามแผนประจำปี
・รายงานผล KPI ดัชนีวัดผลงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบและปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมาย

・เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
・วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรมศาสตร์ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
・ประสบการณ์ด้านระบบ ISO/IATF 16949 อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
・ประสบการณ์งานด้านควมคุมหรือจัดการเอกสาร ISO อย่างน้อย 1 ปี
・ทำงานในสภาวะกดดันได้
・ดูแลควบคุมระบบงานเอกสาร ภายใต้ IATF 16949

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

~ 40

ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี

ประสบการณ์การทำงาน

2 ~ ปี

จำนวนที่รับ

1 ตำแหน่ง

ประเภทของการทำงาน

งานประจำ
ระดับภาษา
None
Fair

・หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษหรือญี่ปุ่นได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท Ryoei Metals Thailand co.,ltd. นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร จ.สมุทรสาคร

แผนที่

สวัสดิการ

・สวัสดิการพื้นฐานตามกฎหมาย
・โบนัส
・เบี้ยขยัน
・ค่าอาหาร
・ค่าเดินทาง
・เงินช่วยเหลือพนักงาน เช่น แต่งงาน คลอดบุตร งานศพ ฯ

กฎข้อบังคับ

ทำงานวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ และ วันเสาร์เว้นเสาร์

ตำแหน่งงานที่ใกล้เคียง

วิศวกรไฟฟ้า ระดับพนักงานทั่วไป ***รับสมัครด่วน*** (เงินเดือนตามประสบการณ์)
บริษัท : CHUSETSU ENGINEERING (THAILAND) CO., LTD
Image BTS ศาลาแดง
Image MRT สีลม
Image ไม่ระบุ
Image แก้ไขล่าสุด : 09/03/2021

END : 2022-03-08 00:00:00