HR & Admin Staff

15,500 ~ 16,000 บาท/เดือน

- ดูแลงานฝ่ายบุคคลและธุรการ ประกันสังคม ค่าจ้างด้าน Time Attendance สรรหา ฝึกอบรม สวัสดิการ แรงงานสัมพันธ์ และภาษี ภ.ง.ด. 1 ภ.ง.ด. 1ก ภ.ง.ด. 91
- นำเสนอกฎระเบียบ ข้อกำหนด ข้อบังคับต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายแรงงานในปัจจุบัน
- วิเคราะห์หาสาเหตุ เพื่อการปรับปรุง/แก้ไข ให้การทำงานของงานบุคคล ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- ดูแลงานซ่อมบำรุงอาคาร สถานที่ ต่างๆของบริษัท
- ดูแลงานธุรการต่างๆภายในบริษัท
- ดูแลงานด้านการจัดซื้อของทั่วไปภายในบริษัท
- ติดต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
- ดูแลงานด้านเอกสารต่างๆ ของชาวต่างชาติ (visa & work permit)
- รายงานผลการปฎิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารได้รับทราบ
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

- เพศชาย อายุระหว่าง 25 - 35 ปี (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร)
- จบการศึกษาปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีความคิดสร้างสรรค์ มีความขยัน อดทน สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
- มีความกระตือรือร้น และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
- มีทักษะทางภาษาอังกฤษอยู่ในในระดับดี
- ต้องมีประสบการณ์งานทางด้าน HR อย่างน้อย 1 ปี
- สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office และอื่นๆที่จำเป็นในการปฏิบัติงานได้ดี
- สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์

***มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของกฎหมายแรงงานเป็นอย่างดี และเชี่ยวชาญ***

เพศ

ชาย

อายุ

25 ~ 35

ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี

ประสบการณ์การทำงาน

1 ~ ปี

จำนวนที่รับ

1 ตำแหน่ง

ประเภทของการทำงาน

งานประจำ
ระดับภาษา
None
Good

ลาดกระบัง

นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

Sales Representative - เจ้าหน้าที่ตัวแทนฝ่ายขาย【ทำงานที่บ่อวิน, ชลบุรี】
บริษัท : Jobsugoi.com

หัวหน้าแผนกทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง (สมุทรปราการ)
บริษัท : Jobsugoi.com

ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ (QA Manager)
บริษัท : Jobsugoi.com

พนักงานขาย【สื่อสารภาษาจีนเท่านั้น】
บริษัท : Jobsugoi.com

Senior Engineer (Construction)
บริษัท : Jobsugoi.com

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย (สื่อสารภาษาญี่ปุ่น/ กรุงเทพ)
บริษัท : Jobsugoi.com

เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ
บริษัท : Jobsugoi.com

Admin/Sales staff
บริษัท : Jobsugoi.com

Environmental Engineer
บริษัท : Jobsugoi.com

Service Sales Engineer (Inverter)
บริษัท : Jobsugoi.com

สวัสดิการ

- เงินเดือน
- ค่าล่วงเวลา (OT)
- ข้าวสุก (ฟรี) กับข้าวราคาประหยัด
- รถรับ-ส่งพนักงาน
- ชุดพนักงาน
- ค่าที่พัก
- ค่าตำแหน่ง
- ค่าเดินทาง
- ค่าโทรศัพท์
- ค่ารักษาพยาบาล
- ประกันสังคม
- กองทุนเงินทดแทนกรณีเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน
- ลาพักร้อน 6 วันขึ้นไป
- ลาแต่งงาน
- ลางานศพ (ปู่ ย่า ตา ยาย พ่อ แม่ พี่ น้อง)
- ลากิจอันจำเป็น 3 วัน
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ท่องเที่ยวประจำปีทั้งในและต่างประเทศ
- โบนัสประจำปี
- ปรับเงินประจำปี
- งานเลี้ยงสังสรรค์ สิ้นปี

ตำแหน่งงานที่ใกล้เคียง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ
บริษัท : Jobsugoi.com
Image ไม่ระบุ
Image แก้ไขล่าสุด : 03/08/2020

END : 2020-09-30 00:00:00


Admin/Sales staff
บริษัท : Jobsugoi.com
Image MRT สามย่าน
Image 20,000 ~ 24,000
Image แก้ไขล่าสุด : 03/08/2020

END : 2020-12-31 00:00:00


เจ้าหน้าที่ Per & GA อาวุโส GA Group leader
บริษัท : LAMPHUN (ลำพูน)
Image ~ 40,000
Image แก้ไขล่าสุด : 23/07/2020

END : 2020-12-31 00:00:00


เจ้าหน้าที่ Per & GA อาวุโส GA Group leader
บริษัท : Jobsugoi.com
Image ~ 40,000
Image แก้ไขล่าสุด : 23/07/2020

END : 2020-09-01 00:00:00


Admin (Work at Chonburi)
บริษัท : Jobsugoi.com
Image ไม่ระบุ
Image แก้ไขล่าสุด : 22/07/2020

END : 2020-08-19 00:00:00


Sales Coordinator
บริษัท : Jobsugoi.com
Image ~ 27,000
Image แก้ไขล่าสุด : 02/07/2020

END : 2020-12-31 00:00:00


เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท : Jobsugoi.com
Image ไม่ระบุ
Image แก้ไขล่าสุด : 02/07/2020

END : 2020-09-30 00:00:00


Interpreter & GA Officer (ชลบุรี)
บริษัท : CHONBURI (ชลบุรี)
Image ไม่ระบุ
Image แก้ไขล่าสุด : 22/06/2020

END : 2020-09-21 00:00:00


Secretary - เลขานุการ สื่อสารภาษาญี่ปุ่น N3+
บริษัท : Jobsugoi.com
Image ไม่ระบุ
Image แก้ไขล่าสุด : 22/06/2020

END : 2020-09-21 00:00:00


ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการทั่วไป
บริษัท : Jobsugoi.com
Image ไม่ระบุ
Image แก้ไขล่าสุด : 17/06/2020

END : 2020-09-10 00:00:00