หัวหน้าแผนกทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง (สมุทรปราการ)

ประเภทธุรกิจ: การผลิตเทคโนโลยีพลังงาน

ไม่ระบุ

- วางแผนจัดการและรายงานกิจกรรมของแผนกทั้งหมด
- ควบคุมและตรวจสอบกิจกรรมด้านเทคนิคและการทดสอบเพื่อช่วยให้การผลิตดำเนินไปอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับข้อกำหนดการรับรองห้องปฏิบัติการทุกวัน

- มีความรู้เกี่ยวกับ ISO / IEC17025
- มีมนุษยสัมพันธ์และมีทักษะทางองค์กรที่ดี
- มีความรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง, การทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและการทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้า
- ความรู้เกี่ยวกับเคมีพื้นฐาน
- มีทักษะการทดสอบและการจัดการในห้องปฏิบัติการที่ดี
- มีทักษะคอมพิวเตอร์และทักษะภาษาอังกฤษดี
- มีทักษะการถ่ายโอนความรู้และทักษะการจัดการที่มีประสิทธิภาพ

เพศ

ชาย

อายุ

30 ~ 45

ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี

ประสบการณ์การทำงาน

~ 5 ปี

จำนวนที่รับ

1 ตำแหน่ง

ประเภทของการทำงาน

งานประจำ
ระดับภาษา
None
Good

Sales Representative - เจ้าหน้าที่ตัวแทนฝ่ายขาย【ทำงานที่บ่อวิน, ชลบุรี】
บริษัท : Jobsugoi.com

ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ (QA Manager)
บริษัท : Jobsugoi.com

พนักงานขาย【สื่อสารภาษาจีนเท่านั้น】
บริษัท : Jobsugoi.com

Senior Engineer (Construction)
บริษัท : Jobsugoi.com

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย (สื่อสารภาษาญี่ปุ่น/ กรุงเทพ)
บริษัท : Jobsugoi.com

เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ
บริษัท : Jobsugoi.com

Admin/Sales staff
บริษัท : Jobsugoi.com

Environmental Engineer
บริษัท : Jobsugoi.com

Service Sales Engineer (Inverter)
บริษัท : Jobsugoi.com

Information Technology Associate (IT Helpdesk) เจ้าหน้าที่ฝ่ายช่วยเหลือด้านไอที
บริษัท : Jobsugoi.com

สวัสดิการ

- ประกันภัย
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- รถรับส่ง
- โบนัส
- การขึ้นเงินเดือนประจำปี
- การตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานและประจำปี
- อาหารสองมื้อ (มื้อกลางวันและมื้อทำงานล่วงเวลาหลัง 18.00 น.)
- นมและขนม (สำหรับการทำงานล่วงเวลาจนถึง 23.00 น.)
- เบี้ยเลี้ยงการเดินทางจังหวัด
- เบี้ยขยัน 300>500 บาทต่อเดือน
- งานเลี้ยงปีใหม่
- ทุนการศึกษาบุตร
- วันหยุดพักร้อน 20 วัน/ปี
- เปิดบัญชีธนาคารฟรี
- ตรวจสุขภาพ
- ชุดพนักงาน 3 ชุด/ปี

ตำแหน่งงานที่ใกล้เคียง

ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ (QA Manager)
บริษัท : Jobsugoi.com
Image ไม่ระบุ
Image แก้ไขล่าสุด : 04/08/2020

END : 2020-12-31 00:00:00


Senior Engineer (Construction)
บริษัท : Jobsugoi.com
Image 30,000 ~ 35,000
Image แก้ไขล่าสุด : 04/08/2020

END : 2020-12-31 00:00:00


ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ
บริษัท : SBANG Sustainable Energies Ltd.
Image ARL หัวหมาก
Image ไม่ระบุ
Image แก้ไขล่าสุด : 04/08/2020

END : 2020-08-10 00:00:00


วิศวกรควบคุมต้นทุน
บริษัท : SBANG Sustainable Energies Ltd.
Image ARL หัวหมาก
Image ไม่ระบุ
Image แก้ไขล่าสุด : 04/08/2020

END : 2020-08-10 00:00:00


IoT Application Engineer
บริษัท : METRO SYSTEMS CORPORATION PUBLIC CO., LTD.
Image ไม่ระบุ
Image แก้ไขล่าสุด : 04/08/2020

END : 2020-08-19 00:00:00


React.js Developer
บริษัท : METRO SYSTEMS CORPORATION PUBLIC CO., LTD.
Image ไม่ระบุ
Image แก้ไขล่าสุด : 03/08/2020

END : 2020-08-19 00:00:00


Solution Architect
บริษัท : METRO SYSTEMS CORPORATION PUBLIC CO., LTD.
Image ไม่ระบุ
Image แก้ไขล่าสุด : 03/08/2020

END : 2020-08-19 00:00:00


Environmental Engineer
บริษัท : Jobsugoi.com
Image ไม่ระบุ
Image แก้ไขล่าสุด : 03/08/2020

END : 2020-12-31 00:00:00


QC Engineer
บริษัท : Siam Hayakawa Co., Ltd.
Image ไม่ระบุ
Image แก้ไขล่าสุด : 31/07/2020

END : 2021-01-29 00:00:00


Service Sales Engineer (Inverter)
บริษัท : Jobsugoi.com
Image MRT ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
Image 70,000++
Image แก้ไขล่าสุด : 30/07/2020

END : 2020-12-31 00:00:00