This job has expired

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย (สื่อสารภาษาญี่ปุ่น/ กรุงเทพ)

ประเภทธุรกิจ: จำหน่ายชิ้นส่วนรถยนต์ สถานที่ทำงาน: กรุงเทพ (ใกล้ BTS)

35,000 ~ 45,000 บาท/เดือน

- ควบคุมใบสั่งซื้อ / วิเคราะห์คำสั่งซื้อ / สินค้าคงคลัง / การคาดการณ์และงานที่เกี่ยวข้อง
- เป็นที่ปรึกษาให้กับลูกค้า / ผู้จำหน่าย
- ดูแลเรื่องการขนส่งสินค้า / ใบแจ้งหนี้ / การจัดส่งสินค้า
- จัดทำรายงานประจำเดือน
- ดูแลการร้องเรียนต่าง ๆ
- งานที่เกี่ยวข้องกับ BOI
- ล่ามสำหรับการประชุมระหว่างพนักงานชาวญี่ปุ่น, พนักงานคนไทยและลูกค้า
- งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

- เพศชายหรือเพศหญิง, อายุประมาณ 35-40 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจำวัน
- สามารถฟัง, พูด, อ่าน, เขียนภาษาญี่ปุ่นได้
- มีบุคลิกภาพที่ดี, มีมนุษยสัมพันธ์, สามารถทำงานเป็นทีมและติดต่อสื่อสารกับแผนกอื่นได้

เงินเดือน 35,000-45,000 บาท (รวมสวัสดิการอื่น)
*สามารถต่อรองได้ตามประสบการณ์

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

35 ~ 40

ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี

ประสบการณ์การทำงาน

ไม่ระบุ

จำนวนที่รับ

1 ตำแหน่ง

ประเภทของการทำงาน

งานประจำ
ระดับภาษา
Good
Fair

- มีทักษะเรื่อง BOI

สวัสดิการ

- โบนัส
- ประกันกลุ่ม / ตรวจสุขภาพ
- ท่องเที่ยวประจำปี
- ประกันสังคม

ตำแหน่งงานที่ใกล้เคียง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
บริษัท : UNITECH HIGH PRECISION (THAILAND) COMPANY LIMITED
Image 30,000 ~ 40,000
Image แก้ไขล่าสุด : 22/04/2021

END : 2021-09-01 00:00:00