Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited

This job has expired

Reception (มีประสบการณ์ทำงาน สื่อสารภาษาอังกฤษ & จีนได้ดี)

Jobs for Chinese Speaking working with Famous Electronics Manufacturer and Good Benefit Only at Bang Poo!!

18,000 ~ 25,000 บาท/เดือน

- เป็นศูนย์กลางและอำนวยความสะดวกในการตอบ-รับโทรศัพท์ทั้งภายในและภายนอกในระยะเวลาที่กำหนด
- ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่มาติดต่องานที่บริษัท
- ประสานงานกับแผนกแม่บ้านในการให้บริการเครื่องดื่มแก่ลูกค้าและผู้มาติดต่อ
- ดูและและให้บริการขนส่ง จดหมาย ลงทะเบียนและเอกสารสำคัญให้กับแผนกต่างๆในบริษัท
- ให้คำแนะนำในการใช้ T1-Line และ Abbviation กับแผนกต่างๆในบริษัท
- บริการเสียงตามสายในกรณีเร่งด่วน หรือฉุกเฉิน
- ดูแล อำนวยความสะดวกการใช้ห้องประชุมบริเวณ Lobby
- บริการ Password Internet ให้กับลูกค้าและผู้ที่มาติดต่อ
- ดูแลความสะอาดเรียบร้อยบริเวณเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์
- รายงานข่าวสารข้อมูลต่างๆให้กับผู้บังคับบัญชาทราบ

- เพศหญิง
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือ ศิลปศาสตร์
- มีประสบการทำงาน 1 - 3 ปีในด้านอุตสาหกรรม หรือ บริษัท
- มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาจีนได้ดี

เพศ

หญิง

อายุ

ไม่ระบุ

ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี

ประสบการณ์การทำงาน

1 ~ 3 ปี

จำนวนที่รับ

1 ตำแหน่ง

ประเภทของการทำงาน

งานประจำ
ระดับภาษา
None
Good

909 ซอย 9 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ, 10280

สวัสดิการ

- มีรถบัส – รถตู้ ของบริษัท
- ค่าอาหาร
- ค่าใช้จ่ายประจำปีการแพทย์
- พนักงานประกันชีวิต
- ค่าใช้จ่ายในงานศพให้กับครอบครัวพนักงาน
- การตรวจสุขภาพประจำปี
- ธนาคารสหกรณ์ยูเนี่ยน (เงินออมของสหกรณ์บริษัท)
- วันหยุดตามประเพณี13 วัน/ปี และ พักร้อน 6 ถึงสูงสุด 18 วัน วันหยุด / ปี
- เบี้ยขยันรายเดือน เบี้ยพิเศษ และรายปี/โบนัสผันแปรตามผลงาน
- ประกันสังคม / กองทุนสำรองเลี้ยงชีพกองทุน
- การเฉลิมฉลองปีใหม่ /กิจกรรมต่าง ๆ

ตำแหน่งงานที่ใกล้เคียง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
บริษัท : UNITECH HIGH PRECISION (THAILAND) COMPANY LIMITED
Image 30,000 ~ 40,000
Image แก้ไขล่าสุด : 02/04/2021

END : 2021-05-31 00:00:00